Điểm đến
Check-in
Check-out
Khách hàng
Phòng Người lớn Trẻ em

Cơ chế giải quyết tranh chấp, phát sinh

smiley Mọi booking đều được xác nhận qua email Sales@hoteldanang.com , quý khách hàng vui lòng đọc rõ điều lệ đặt phòng và hủy đổi trong mỗi booking đặt phòng với công ty yes