Điểm đến
Check-in
Check-out
Khách hàng
Phòng Người lớn Trẻ em
Tour Cù Lao chàm 1 ngày giá rẻ

Tour Cù Lao chàm 1 ngày giá rẻ

Tour Cù Lao Chàm 1 ngày.
- Đón Tại Đà Nẵng: 600.000 VNĐ/khách
- Đón Tại cảng Cửa Đại: 520.000 VNĐ/khách
Đặt tour


Tìm kiếm khách sạn

Tour liên quan